Percakapan Bahasa Madura Beserta Artinya

Basa Madura iku basa sing digunakake dening wong Madura, kabeh wong sing berasal saka pulo Madura, ing dhuwur kutha Surabaya, Jawa Timur. Basa iki uga kalebu ing kapuloan basa Jawa. Nanging, basa Madura nanging punika basa kang kasedhiya dening masyarakat Madura. Percakapan ora bisa dilakoni tanpa ngerti basa kang diajakake. Nanging, ngomongno basa Madura bisa … Read more